Nye veje ud af ensomheden

En varm nytårshilsen her fra projekt Faros i Athen og med stor tak for støtten i 2018 i forbindelse med Regionsindsamlingen.

NYE VEJE  UD AF  ENSOMHEDEN

Regionsprojekt 2019-20

Projektet har til formål at hjælpe 2.8OO  mennesker  – både enlige og sårbare familier – ud af ensomhed. 


Indsatsen forventes at knopskyde og derved have større og varige positive effekter på livskvaliteten for tusindvis af mennesker i udsatte livssituationer. Vi vil desuden ud­arbejde metoder og opsamle erfaringer, der kan  bruges af andre organisationer. 


Regionsprojektet vil involvere minimum 4OO sårbare mennesker i frivilligt arbejde, og de kan støtte yder­ligere 2.4OO mennesker med at danne netværk og 
fællesskaber og derved slippe ud af  ensomhed.

Tilbage til nyhedslisten