Unge piger får hjælp i Sofia.

Helt nye materialer - film, multimediefortællinger og værktøjer - som afsæt for det gode kulturmøde.

Et regionsprojekt 2019-20

Y´Men Bevægelsen i Danmark (Region Danmark) har hvert år hjælpeprojekter rundt om i verden. I år 2019-20 hedder et af projekterne ”I tillid” (Intrust). Et projekt til støtte for unge piger i EU´s fattigste land Bulgarien.

En af pigerne blev født i 1985. Hun blev født af en enlig mor i byen Oryahovo. Hendes far er ukendt. Efter fødslen blev hun forladt af moderen, og derfor voksede hun op på forskellige børnehjem i byerne Vratsa og Mezdra. Hun bestod folkeskoleeksamen i en skole, hvor man benyttede de latinske bogstaver (som hos os) i modsætning til de kyrilliske, som er mere almindelige i Bulgarien. Hun afsluttede senere en ungdomsuddannelse på en skole i Sofia, der bærer den første bulgarske herskers navn, Knyaz Boris I.

Hun har haft et vanskeligt liv. Hun kender slet ikke sin familie og er vokset op på forskellige institutioner. Hun var også klar over, at hun ikke kunne klare sig selv, når hun som 18-årig skulle stå på egne ben.

Mere...

Håbets Stjerne.

”Star of Hope” (Håbets Stjerne) blev stiftet I Bulgariens hovedstad Sofia i 1999. Organisationen forsøger, som navnet siger at give håb til mennesker. Organisationen hjælper f.eks. forældreløse børn, der fylder 18 år og pludselig skal stå på egne ben. Børnene er havnet på et børnehjem, enten fordi forældrene er døde, eller fordi forældrene af en eller anden grund har forladt deres børn. Mange af disse børn kan ikke leve op til som 18-årige pludselig at være selvstændige mennesker, som skal klare sig selv i et ikke mindst for dem kompliceret samfund.

Håbets Stjerne er en NGO–organisation (Non Governmental Organisation). Dvs. en organisation, som ikke støttes af det offentlige. Det særlige arbejde for unge forældreløse begyndte i 2004, og de første ti år indtil 2014 hjalp Håbets stjerne 28 forældreløse piger og 15 forældreløse drenge. På grund af pengemangel har man desværre måttet ophøre med hjælpearbejdet for drenge, selv om behovet stadigt er stort.

Tryg bolig.

I en lejlighed på 10. sal, som er adgangssikret, har man indrettet en lejlighed, hvor der kan bo op til fire piger ad gangen. Adgangssikringen skal forhindre, at alle og enhver kan få adgang til de svage unge, der ellers ofte udsættes for pres i retning af at deltage i kriminalitet og andet negativt. Pigerne bor to og to med fælles køkken og andre faciliteter.

To sociale medarbejdere (”reservemødre”) hjælper og vejleder de unge til at kunne alt det, som et samfund kræver: Lave mad, købe tøj, tjene penge, uddanne sig osv. De unge kan bo der i op til to år. Der bruges forskellige navne på disse boliger. De kaldes for ”Half Houses”, som vi kan oversætte til ”halvt som et hjem”. Man har også kaldt lejligheden for ”Safe House”, en sikker bolig, et sted, hvor de unge kan føle sig trygge. Her kan teenagerne opleve, at der er nogen, der tager sig af dem ikke kun materielt men også åndeligt og viser dem omsorg, så de forældreløse unge kan opbygge tillid til Gud, andre mennesker og deres egen fremtid. For at komme til lejligheden skal der benyttes en elevator, og for at komme ind i elevatoren skal man benytte en chip. Udenforstående kan således ikke genere de unge i lejligheden.

Fremtidens hus

For ret nylig har Håbets Stjerne arvet to etager i et treetagers forfaldent hus. Den nederste etage ejes af kommunen, men der er forlydende om, at kommunen vil overlade hele huset til organisationen Håbets Stjerne, der nu arbejder på at få papir på hele bygningen. Ejeren af bygningen var en ældre dame, der selv var vokset op på institutioner, og gerne så huset brugt til at hjælpe unge, der var begyndt livet som hende selv. Bulgarien bærer stadig præg af, at landet i mange år led under Sovjets dominerende åg, der tog lyst, energi og selvstændig tænkning fra folk. Den kendsgerning er også med til yderligere at understrege, hvor vigtigt det arbejde er, som Håbets Stjerne udfører.

Drømmen er at få den forfaldne bygning sat i stand, så den kan bruges som sikker bolig til mange forældreløse børn. Hvis man går ind på www.starofhopebulgaria.org kan man hente oplysninger om alt det organisationen allerede har gjort og gør, og man kan også blive lidt orienteret om tanker for fremtiden.

Sofia East, en Y´s Men´s Club, som er aktiv i Håbets Stjerne.

Projektet Intrust går gennem den nyeste Y´s Men´s Club i Bulgarien, Sofia East, der blev chartret i 2017, og som allerede på forskellig vis har hjulpet Håbets Stjerne. Klubbens leder Ivan Pavlov er da også medlem af bestyrelsen for Håbets Stjerne.  Det danske projekt har fået det lidt kunstige navn ”Intrust”, der kan oversættes til ”I tillid” eller måske bedre ”At have tillid til”. De forældreløse børn skal oplæres til at have tillid til både ”Gud og mennesker”, og her spiller Intrust en vigtig rolle.

Tilbage til nyhedslisten